Johtokunta

Johtokunnan jäsenten vastuualueet ja tehtävät

Puheenjohtaja
Minna Latvala
puh. 050 548 7989


Varapuheenjohtaja/
Aikuisliikuntavastaava

Terhi Herrala
puh. 040 067 7151

Sihteeri/Jäsenrekisteri
Merja Penninkangas
puh. 040 8668785

Rahastonhoitaja
Satu Mäkelä
puh. 040 7488562

Aikuisliikuntavastaava/
Tiedotus
Tuija Mattila
puh. 040 8680231

Ikiliike
Sirpa Kröger
puh. 040 509 6458

Ikiliike
Mia Tallbacka

Voimistelukoulut/
V
astuullisuusasiat
Anita Juoperi
puh. 050 5054393

Perheliikunta
Maiju Korkea-aho
puh. 040 728 4024

Tanssitoiminta
Tiina Uitto-Peltokangas
puh. 040 5765782

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsentä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on:

 • kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön
 • edustaa seuraa
 • johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 • nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät
 • tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • hankkia ja kouluttaa ohjaajia, valmentajia ja muita seuratoimijoita
 • hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liittoon liiton sääntöjen mukaisesti
 • valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt
 • päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä
 • sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpi


Alajärven Voimistelu ja Liikunta ry:n johtokunnan tehtävänjako

Puheenjohtaja Minna Latvala

 • hallituksen työskentelyn johtaminen puheen johtaminen kokouksissa ja kokousten valmistelu
 • nimenkirjoitusoikeus
 • yhdistyksen kehittäminen ja edustaminen
 • ilmoitukset yhdistysrekisteriin sihteerin kanssa
 • ohjaaja- ja johtokuntarekisterin päivittäminen, kalustoluettelon päivittäminen
 • ohjaajapalaverit ja -koulutukset yhteistyössä voimistelukoulu- ja tanssitoimintavastaavien kanssa
 • Näytöstoiminnan kehittäminen
 • toiminnan organisointi, salivuorojen hakeminen
 • tiedottaminen sekä lehdille, ohjaajille että hallitukselle
 • Vuosiohjelman teko ja yhteystietojen päivittäminen
 • nettisivujen päivitys
 • mainosmateriaalin valmistelu

Varapuheenjohtaja

 • Toimii pj:n varamiehenä, jos hän on estynyt
 • Nimenkirjoitusoikeus
 • Tapahtumien järjestely

Sihteeri Merja Penninkangas

 • Pöytäkirjan laatiminen
 • Arkiston ylläpito
 • Nimenkirjoitusoikeus
 • Avustusten hakeminen
 • Vuositilaston täyttäminen
 • Yhteystietojen ja ilmoitusten teko Voimisteluliittoon, kuntaan, ilmoitukset yhdistysrekisteriin pj.n kanssa
 • Hoika- jäsenohjelman pääkäyttäjä
 • Vakuutukset

Rahastonhoitaja Satu Mäkelä

 • Laskujen maksu (palkat, verot, vakuutusmaksut yms.)
 • Seuraa yhdistyksen taloudellista tilannetta ja raportoi siitä hallitukselle
 • Valmistelee budjettia

Aikuisliikunta Tuija Mattila

 • aikuisliikunnasta vastaaminen
 • tiedottaminen

Lapset Anita Juoperi

 • ohjaajatapaamiset
 • näytöstoiminnan ideointi

Perheliikunta Maiju Korkea-aho

 • perheliikunnan toteuttaminen

Ikiliike Sirpa Kröger

 • Ikiliiketoiminnan vetäminen
 • leikekirja

Ikiliike Eila Olli

 • Ikiliiketoiminnan vetäminen

Näytös- ja tapahtumavastaava Veera Nieminen

 • Näytösten koordinointi