Johtokunta

ALAVOLIN JOHTOKUNTA
Alavolin johtokunta 2023-2024
Johtokunnan jäsenten vastuualueet ja yhteystiedot:

Puheenjohtaja: Minna Latvala 050 5487989

Varapuheenjohtaja: Terhi Herrala 0400 677151

Sihteeri: Merja Penninkangas 040 8668785

Rahastonhoitaja: Satu Mäkelä  040 7488562

Aikuisliikuntavastaava: Terhi Herrala 040 0677151 ja

Aikuisliikuntavastaava / tiedotus: Tuija Mattila 040 8680231

Jäsenrekisteri: Merja Penninkangas 040 8668785

Ikiliike: Sirpa Kröger 040 5096458

Miia Tallbacka

Voimistelukoulut ja vastuullisuusasiat: Anita Juoperi 050 5054393

Perheliikunta: Maiju Korkea-aho 040 7284024

Tanssitoiminta: Tiina Uitto-Peltokangas 040 5765782

 

 

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsentä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on saapuvilla.

 

Johtokunnan tehtävänä on:
– kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön
– edustaa seuraa
– johtaa ja kehittää seuran toimintaa
– vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta
– hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
– nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät
– tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
– tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
– hankkia ja kouluttaa ohjaajia, valmentajia ja muita seuratoimijoita
– hoitaa seuran tiedotustoimintaa
– päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
– laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liittoon liiton sääntöjen mukaisesti
– valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt
–  päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä
– sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpi

 

Alajärven Voimistelu ja Liikunta ry:n johtokunnan tehtävänjako

Puheenjohtaja Minna Latvala
* hallituksen työskentelyn johtaminen puheen johtaminen kokouksissa ja kokousten valmistelu
* nimenkirjoitusoikeus
* yhdistyksen kehittäminen ja edustaminen
*  ilmoitukset yhdistysrekisteriin sihteerin kanssa
*  ohjaaja- ja johtokuntarekisterin päivittäminen, kalustoluettelon päivittäminen
* ohjaajapalaverit ja -koulutukset yhteistyössä voimistelukoulu- ja tanssitoimintavastaavien kanssa
* Näytöstoiminnan kehittäminen
*  toiminnan organisointi, salivuorojen hakeminen
* tiedottaminen sekä lehdille, ohjaajille että hallitukselle
* Vuosiohjelman teko ja yhteystietojen päivittäminen
* nettisivujen päivitys
* mainosmateriaalin valmistelu

Varapuheenjohtaja
* Toimii pj:n varamiehenä, jos hän on estynyt
* Nimenkirjoitusoikeus
* Tapahtumien järjestely

Sihteeri Merja Penninkangas
* Pöytäkirjan laatiminen
* Arkiston ylläpito
* Nimenkirjoitusoikeus
* Avustusten hakeminen
* Vuositilaston täyttäminen
* Yhteystietojen ja ilmoitusten teko Voimisteluliittoon, kuntaan, ilmoitukset yhdistysrekisteriin pj.n kanssa
* Hoika- jäsenohjelman pääkäyttäjä
* vakuutukset

Rahastonhoitaja Satu Mäkelä
* Laskujen maksu (palkat, verot, vakuutusmaksut yms.)
* Seuraa yhdistyksen taloudellista tilannetta ja raportoi siitä hallitukselle
* Valmistelee budjettia

Aikuisliikunta Tuija Mattila
* aikuisliikunnasta vastaaminen
* tiedottaminen

Lapset Anita Juoperi
* ohjaajatapaamiset
* näytöstoiminnan ideointi

Perheliikunta Maiju Korkea-aho
* perheliikunnan toteuttaminen

Ikiliike Sirpa Kröger
* Ikiliiketoiminnan vetäminen
* leikekirja

Ikiliike  Eila Olli
* Ikiliiketoiminnan vetäminen

Näytös- ja tapahtumavastaava  Veera Nieminen
* Näytösten koordinointi