Seuratoimintalinja

SEURATOIMINTALINJA

Seuratoiminnan visio

Alajärven voimistelu ja liikunta on aikaansa seuraava, arvostettu, tunnettu ja aktiivinen liikuntaseura. Pyrimme koko ajan kehittämään toimintaamme panostamalla mm. ohjaajien kouluttamiseen. Seura sai aikuisliikunnan Priima-sertifikaatin 2012 ja Sinetin 2013. Uudistusten myötä Alavolista tuli Tähti-seura kesällä 2018. Laatuseurana pyrimme olemaan edelläkävijöinä ja suunnannäyttäjinä ja haemme miellämme mukaan uusiin hankkeisiin. Olemme myös vastuuntuntoinen kasvattajaseura. Tehtävänä on tarjota paikkakunnalla monipuolista ja laadukasta voimistelu- ja tanssiliikuntaa. Pyrimme myös nostamaan seuramme merkitystä kulttuuriseurana tarjoamalla esittävän liikunnan mahdollisuuksia kaiken ikäisille jäsenillemme ja tuottamalla elämyksellisiä liikuntanäytöksiä.

Seuran eettiset linjaukset

Alavoli tarjoaa monipuolista ja laadukasta liikuntaa, joka tuottaa iloa, mielihyvää ja oppimisen iloa. Seurassa lapset ja nuoret huomioidaan myös yksilöinä, jokaisen kasvua tukien. Jokaisella on mahdollisuus osallistua toimintaan, esiintymisiin ja kilpailuihin.

Toiminnassa korostetaan terveellisiä elämäntapoja. Seuran jokaisella ohjaajalla on mahdollisuus osallistua koulutukseen ja itsensä kehittämiseen. Seuratoimijoita kannustetaan ja palkitaan.

Seurassa noudatetaan pelisääntöjä. Seuralla on omat sisäiset pelisäännöt sekä kaikkien lasten ja nuorten ryhmien kanssa on sovitut yhteiset pelisäännöt. Pelisäännöistä tiedotetaan kotiin.

Seuran toimintaa ohjaa vuosittain tehtävä toimintasuunnitelma. Seuralla on käytössä ongelmanratkaisupolku, jonka mukaan ongelmatilanteessa edetään.

 

Seuratoiminnan tavoitteet

 1. a) kasvatuksellinen tavoite

Alavolin  tavoitteena on kasvattaa lasta ja nuorta tasapainoiseksi, aktiiviseksi aikuiseksi. Tähän pyritään tukemalla lapsen ja nuoren kasvua, tarjoamalla liikuntaharrastus ja antamalla mahdollisuus harjoittaa esiintymistaitoja.

 

 1. b) urheilullinen tavoite

Seuran tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria liikunnalliseen aktiivisuuteen ja terveisiin elämäntapoihin. Seura haluaa kannustaa pitkäjänteiseen liikunnan harrastamiseen varmistamalla nivelkohdissa lapsen ikätasolle  sopivan liikuntaryhmän. Liikunnasta pyritään saamaan elämäntapa.

 1. c) viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet

Seuran tavoitteena on luoda kannustava, turvallinen, iloa ja mielihyvää tuottava ilmapiiri. Voimisteluryhmissä jokaisen tulee tuntea olonsa tärkeäksi ja hyväksytyksi. Jokainen voimistelija kohdataan yksilönä, jota kannustetaan ja motivoidaan. Näin ryhmässä löytyy halu kehittyä ja oppia.

 1. d) yhteiskunnalliset tavoitteet

Seuran yhteiskunnallisena tavoitteena on olla merkittävä liikuttaja ja tavoitteellisen ja haasteellisen harrastusmahdollisuuden tarjoaja kunnassa. Seuran voimistelijat ottavat vastuuta itsestään ja ryhmästä. Seuratoiminta vaatii myös sitoutumista. Näistä taidoista lapsilla ja nuorilla on hyötyä myös myöhemmin.

 

Pelisäännöt

Seuran pelisäännöt:

A                          Arvostamme liikunnan iloa ja elämyksiä.

L                           Luomme laadukasta ja monipuolista liikuntaa läpi koko elämän.

A                          Arvostamme ja edistämme hyviä käytöstapoja.

V                          Vaalimme terveitä elämäntapoja, lasten tervettä kasvua ja kehitystä yhdessä kotien kanssa.

O                          Olemme itse hyvänä esimerkkinä lapsille ja nuorille.

L                           Luomme turvallisen ilmapiirin, jossa kaikki ovat tasavertaisia ja tärkeitä.

I                            Innostamme ja kannustamme lapsia ja nuoria.

 

 

Alajärven voimistelun ja liikunnan pelisäännöt / lapset ja nuoret:

 • Elämyksellisyys
 • Lapsille ja nuorille tarjotaan harrastus, jossa on mahdollisuus käyttää luovuutta, kokea esiintymiseniloa ja saada uusia elämyksiä.
 • Tasavertaisuus
 • Kaikilla on paikka esitysohjelmissa taitotasosta ja fyysisestä olemuksesta riippumatta.
 • Jumppaajalta odotetaan sitoutumista ja harjoituksissa käymistä, koska joukkueessa jokaisella on oma paikka.
 • Terveet elämäntavat
 • Aikuiset ja ohjaajat näyttävät omalla esimerkillään terveiden elämäntapojen mallia.
 • Hyvät käytöstavat
 • Jumppaaja edustaa itsensä lisäksi myös seuraa ja kotipaikkakuntaa. Seurassa halutaan edistää hyviä käytöstapoja niin harjoituksissa kuin matkoillakin.

Kaikilla harjoituksissa käyvillä on paikka ryhmän esitysohjelmassa.

Ryhmän jäseniltä odotetaan sitoutumista eli harjoituksissa käydään säännöllisesti ja sairastumisesta tms. poissaolosta ilmoitetaan ohjaajalle.

Ryhmän jäseniltä edellytetään hyviä käytöstapoja. Esiintymis- ja kisamatkoilla ryhmän jäsen edustaa itsensä lisäksi myös ryhmää, seuraa ja koko paikkakuntaa.

Seuran  ryhmissä on yhteiset pelisäännöt. Säännöistä tiedotetaan kirjallisesti vanhemmille.

Ongelmanratkaisupolku

Jos ryhmässä tulee ongelmia, ohjaaja keskustelee ensin voimistelijan ja ryhmän kanssa. Nuoret ohjaajat ja vanhemmat voivat ottaa suoraan yhteyttä myös aikuisiin vastuuhenkilöihin Anita Juoperiin ja/tai Minna Latvalaan, jotka auttavat ongelman ratkaisussa keskustellen asianosaisten kanssa sekä tarkkailemalla ryhmän toimintaa.  Asiasta otetaan tarvittaessa yhteyttä kotiin ja vanhempien kanssa keskustellaan tilanteesta  hyvässä ja avoimessa yhteistyöhengessä.

Käytännön toimintaperiaatteita seurassa

Tiedottaminen:

 • seuran voimistelutoiminnasta ilmoitetaan paikallislehdessä syys- ja kevätlukukausien alkaessa  sekä seuran nettisivuilla osoitteessa www.alavoli.fi
 • Järviseudun seuratoimintapalstalla sekä Torstai-lehden päivyrissä ilmoitetaan aikuisliikunnan osalta viikon tunnit yms. poikkeukselliset tai tärkeät asiat
 • seuran facebook-sivut
 • ohjaajia tiedotetaan viesteillä ja / tai tapaamisissa
 • ryhmien whatsapp-ryhmät (lasten vanhemmat, nuoret)
 • koteihin lähetetään tekstiviestejä, kirjallisia viestejä, vanhemmille infoilta tarvittaessa
 • mainokset ilmoitustauluilla

Jäsenyys:

 • seuran jäseneksi liitytään  maksamalla 10€:n jäsenmaksu, jäsenmaksu sisältää vakuutuksen
 • osallistumismaksu on syksyllä 30€/ryhmä ja keväällä 30€/ryhmä
 • aikuisliikunnan osallistumismaksu 30€ sisältää 10 jumppaseteliä, jotka käyvät maksuksi aikuisliikuntatunneille, seteleitä voi hankkia tarpeen mukaan lisää
 • Stara ja Lumo-tapahtumaa varten kodit hankkivat itse lisenssin lapselleen
 • aikuisliikunnan puolella käytössä on myös kertamaksu 5€ / kerta

Seuratoiminta:

 • seuratoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen
 • seuratoimijoita kiitetään ansiomerkein
 • ohjaajia kannustetaan: koulutuksen muodossa (koulutusraha n. 100€ / vuosi ), muistetaan jouluna pienellä lahjalla ja kevätnäytöksessä ruusulla, ohjaajamerkein, järjestetään ohjaajatapaamisia ja virkistysilta
 • jokainen voimistelija voi halutessaan osallistua näytöksiin ja tapahtumiin

Seuran organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää johtokunnan jäsenten vastuualueet.

Seuran toimintamuodot

Seuran toiminnasta tiedotetaan paikallislehdessä syys- ja kevätlukukausien alkaessa sekä Alavolin netti- ja facebook-sivuilla. Aikuisliikunnasta tiedotetaan viikoittain Järviseudun seuratoimintapalstalla ja Torstai-lehden päivyrissä. Lisäksi tiedotteita / mainoksia jaetaan näkyville paikoille kauppojen ilmoitustauluille sekä annetaan voimistelijoille kotiin vietäviksi.