Seuran pelisäännöt:

A               Arvostamme liikunnan iloa ja elämyksiä.

L                Luomme laadukasta ja monipuolista liikuntaa läpi koko elämän.

A               Arvostamme ja edistämme hyviä käytöstapoja.

V               Vaalimme terveitä elämäntapoja, lasten tervettä kasvua ja kehitystä yhdessä kotien kanssa.

O               Olemme itse hyvänä esimerkkinä lapsille ja nuorille.

L                Luomme turvallisen ilmapiirin, jossa kaikki ovat tasavertaisia ja tärkeitä.

I                 Innostamme ja kannustamme lapsia ja nuoria.

 

 

Alajärven voimistelun ja liikunnan pelisäännöt / lapset ja nuoret:

  • Elämyksellisyys
  • Lapsille ja nuorille tarjotaan harrastus, jossa on mahdollisuus käyttää luovuutta, kokea esiintymiseniloa ja saada uusia elämyksiä.
  • Tasavertaisuus
  • Kaikilla on paikka esitysohjelmissa taitotasosta ja fyysisestä olemuksesta riippumatta.
  • Jumppaajalta odotetaan sitoutumista ja harjoituksissa käymistä, koska joukkueessa jokaisella on oma paikka.
  • Terveet elämäntavat
  • Aikuiset ja ohjaajat näyttävät omalla esimerkillään terveiden elämäntapojen mallia.
  • Hyvät käytöstavat
  • Jumppaaja edustaa itsensä lisäksi myös seuraa ja kotipaikkakuntaa. Seurassa halutaan edistää hyviä käytöstapoja niin harjoituksissa kuin matkoillakin.

Kaikilla harjoituksissa käyvillä on paikka ryhmän esitysohjelmassa.

Ryhmän jäseniltä odotetaan sitoutumista eli harjoituksissa käydään säännöllisesti ja sairastumisesta tms. poissaolosta ilmoitetaan ohjaajalle.

Ryhmän jäseniltä edellytetään hyviä käytöstapoja. Esiintymis- ja kisamatkoilla ryhmän jäsen edustaa itsensä lisäksi myös ryhmää, seuraa ja koko paikkakuntaa.

Seuran  ryhmissä on yhteiset pelisäännöt. Säännöistä tiedotetaan vanhemmille.